सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभाको कार्यतालिका (२०८१-०२-१५ सम्म) (New) पढ्नुहोस्
2. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-११ (New) पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०८ पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८१-०२-०७ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०७ पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
7. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०६ (२) पढ्नुहोस्
8. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
10. बैठकको समय र दिन परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०४ पढ्नुहोस्
11. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०४ पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
13. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
15. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
19. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८१-१-२८ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८१-०१-२८ पढ्नुहोस्
22. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानकारी सम्बन्धी सूचना- २०८१-०१-१२ पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०८१-१-२ पढ्नुहोस्
25. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
26. प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन अवधिभर भए गरेका कार्यहरू पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८१-०१-०२ पढ्नुहोस्
28. प्रतिनिधि सभाको चैत १६ देखि ३० सम्मकाे सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र २०८०-१२-२८ पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०८०-१२-२७ पढ्नुहोस्