"दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक-साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने" सम्बन्धमा दर्ता भई सभामा छलफल भएको संकल्प प्रस्ताव

प्रकाशित मिति: 2023-04-17 डाउनलोड गर्नुहोस्