संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 अभिलेख व्यवस्थापन मूल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
2 संसदीय विवरण पुस्तिका, पुनर्थापित प्रतिनिधि सभा (२०६३ वैशाख - माघ) पढ्नुहोस्
3 Bidding document (Procurement of supply, delivery and fitting of furniture goods) पढ्नुहोस्
4 संसद दर्पण अङ्क २१ ( २०७७ माघ January 2021) पढ्नुहोस्
5 BIDDING DOCUMENTS OF NON-CONSULTING SERVICE पढ्नुहोस्
6 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५६ - २०५९) पढ्नुहोस्
7 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५१ - २०५५) पढ्नुहोस्
8 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०४८ - २०५१) पढ्नुहोस्
9 संसदीय विवरण पुस्तिका, राष्ट्रिय सभा (२०४८ - २०५९) पढ्नुहोस्
10 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा / महासभा (२०१६ - २०१७) पढ्नुहोस्
11 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७ पढ्नुहोस्
12 संसद दर्पण अङ्क २० ( २०७७ साउन देखि असोजसम्म) पढ्नुहोस्
13 Federal Parliament of Nepal, Brief Introduction 2020 (Leaflet) पढ्नुहोस्
14 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
15 संविधान सभा दर्पण - २ (२०७० - २०७२) पढ्नुहोस्
16 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
17 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
18 विधेयक संग्रह २०७७ (छैटौं अधिवेशन) पढ्नुहोस्
19 संसदीय विवरण पुस्तिका, व्यवस्थापिका-संसद (२०६३ - २०६४) पढ्नुहोस्
20 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 9 results