ऐन तथा नियमहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ पढ्नुहोस्
2. प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
3. संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
4. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ पढ्नुहोस्
5. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
6. राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
7. महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन , २०५९ पढ्नुहोस्
8. नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० पढ्नुहोस्
9. संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
10. संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ पढ्नुहोस्
11. नेपालको संविधान पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
13. स‌ंयुक्त सदनकाे कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
14. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ र संघीय संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५ पढ्नुहोस्
15. संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results