विनियोजन अध्यादेश, २०७८


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-04-03
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2078-04-03

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

माननीय श्री जनार्दन शर्मा

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

अधिवेशन

08

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

अर्थ

फाइल
Download