राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2077-01-26
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2077-01-26

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

मा. मन्त्री राम बहादुर थापा

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

6

मूल/संशोधन
वर्ग

साधारण

फाइल
Download