राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2075-01-26 2075-01-13
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2075-01-21

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा.गिरिराजमणि पोखरेल

मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अधिवेशन

2

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

फाइल
Download