यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2077-11-18
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2077-11-18

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

मा. मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला

अधिवेशन

7

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download