राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2075-01-26 2075-01-13
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2075-01-21

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा. राम बहादुर थापा "बादल"

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

2

मूल/संशोधन
वर्ग

साधारण

फाइल
Download