नेपाल तथा जनवादी गणतन्त्र चीन बीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076-10-03
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2076-10-03

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री भानुभक्त ढकाल

मन्त्रालय

कानुन न्याय तथा संसदी मामिला मन्त्री

अधिवेशन

5

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन