औष्धी ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2077-11-20
दर्ता नं.

4

दर्ता मिति

2077-11-20

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

मा. मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी

मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

अधिवेशन

7

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download