बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2075-01-26 2075-01-13
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2075-01-23

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा. शेर बहादुर तामाङ

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अधिवेशन

2

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download