संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2077-01-26
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2077-01-26

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली

मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय

अधिवेशन

6

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

फाइल
Download