नेपाल सरकार तथा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार बीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076-10-03
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2076-10-03

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

मा. मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली

मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय

अधिवेशन

05

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन