राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-04-23 2075-04-28 2075-04-29 2075-05-04 2075-06-09 2075-06-10 2076-05-31 2076-06-02 2076-06-27
दर्ता नं.

16

दर्ता मिति

2075-04-23

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा० प्रदीपकुमार ज्ञवाली

मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय

अधिवेशन

02

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download

कैफियत : दुई महिनाभित्र फिर्ता पठाउन नसकिएको व्यहोराको पत्र रा.स.बाट प्राप्त भई प्र.स.ले ०७६-१-२० को निर्णयानुसार प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा प्रमाणीकरण नभई ०७६-२-८ मा फिर्ता आएपछि सोको सन्देश ०७६-३-२२ मा टेबु