दर्ता विधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय विधेयकमा सुझाव
4 23 2081-02-31 जलस्रोत विधेयक, २०८१ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
4 22 2081-02-28 लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
4 21 2081-02-15 भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
4 20 2081-02-15 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
4 19 2081-02-15 विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
4 18 2081-02-15 आर्थिक विधेयक, २०८१ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
3 17 2080-12-09 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
3 16 2080-12-05 बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
3 15 2080-11-21 सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्‌घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
3 14 2080-10-18 राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 13 2080-07-16 निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 12 2080-06-18 भन्सार विधेयक, २०८० अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 11 2080-06-16 बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 10 2080-06-12 औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० गैर सरकारी पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 9 2080-05-27 विद्युत विधेयक, २०८० ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 8 2080-05-27 विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 4 2080-01-26 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
1 3 2079-11-25 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
1 2 2079-11-12 संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results