अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
6 3 2077-01-26 संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (2077-01-26 ) पढ्नुहोस्
6 2 2077-01-26 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-01-26 ) पढ्नुहोस्
6 1 2077-01-24 केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (2077-01-24 ) पढ्नुहोस्
2 4 2075-01-23 संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (2075-01-23 ) पढ्नुहोस्
2 3 2075-01-23 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (2075-01-23 ) पढ्नुहोस्
2 2 2075-01-21 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (2075-01-21 ) पढ्नुहोस्
2 1 2075-01-21 राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ गृह मन्त्रालय (2075-01-21 ) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results