अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
7 8 2077-11-21 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 7 2077-11-21 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 6 2077-11-21 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 5 2077-11-21 संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 4 2077-11-20 औष्धी ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या (2077-11-20 ) पढ्नुहोस्
7 3 2077-11-18 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला (2077-11-18 ) पढ्नुहोस्
7 2 2077-11-18 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला (2077-11-18 ) पढ्नुहोस्
7 1 2077-11-18 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला (2077-11-18 ) पढ्नुहोस्
6 3 2077-01-26 संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (2077-01-26 ) पढ्नुहोस्
6 2 2077-01-26 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-01-26 ) पढ्नुहोस्
6 1 2077-01-24 केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (2077-01-24 ) पढ्नुहोस्
2 4 2075-01-23 संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (2075-01-23 ) पढ्नुहोस्
2 3 2075-01-23 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (2075-01-23 ) पढ्नुहोस्
2 2 2075-01-21 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (2075-01-21 ) पढ्नुहोस्
2 1 2075-01-21 राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ गृह मन्त्रालय (2075-01-21 ) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results