कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स शीर्षक
1. मिति २०७६।०९।१३ गते आईतबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
2. मिति २०७६।०९।१० गते विहीबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
3. मिति २०७६।०९।०८ गते मङ्गलबार १२:३० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७६।०९।०७ गते सोमबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
5. मिति २०७६।०८।३० गते विहान ११:०० बजे बस्ने तय भएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरिएको व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराईन्छ । पढ्नुहोस्
6. मिति २०७६।०८।३० गते सोमबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
7. मिति २०७६।०८।२६ गते विहीबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
8. मिति २०७६।०८।२५ गते बुधबार विहान ११:३० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
9. मिति २०७६।०८।२३ गते सोमबार विहान ११:३० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
10. मिति २०७६।०८।११ गते दिनको १:०० बजे नागरिक अगुवाहरुले कालापानी क्षेत्र सहित समेटेर बनाईएको नेपालको नक्सा समितिलाई बुझाउने कार्यक्रम । पढ्नुहोस्
11. बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०८।१० गते मङ्गलबार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
12. बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०८।०९ गते सोमबार विहान १०:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
13. सार्वजनिक, ऐलानी र वनक्षेत्र जनिएको भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७६।०५।०८ गते आईतबार विहान १०:३० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । । पढ्नुहोस्
14. बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७५ र बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०५।०६ गते शुक्रबार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
15. समितिमा प्राप्त भएका विधेयकहरु माथि आफ्नो राय सुझाव उपलब्ध गराउने वारे सूचना । पढ्नुहोस्
16. वन विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।२४ गते शुक्रबार १२:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
17. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक,२०७५ काे मस्याैदा प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।२३ गते विहीबार विहान १०:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
18. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।२१ गते मङ्गलबार विहान १०:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
19. बाढी-पहिरोबाट कृषिवाली, पशुचौपाया तथा खेतीयोग्य जमिनमा पुग्न गएको क्षति सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्न मिति २०७६।०४।१९ गते आईतवार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
20. वातावरण संरक्षण विधेयक,२०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।१४ गते मंगलवार दिउँसो १२:३० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्