विकास तथा प्रविधि समिति

 

संक्षिप्त परिचय:


     संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरु मध्येको एक समितिको रुपमा रहेको यस विकास तथा प्रविधि समितिको सिर्जना प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० को खण्ड (८) बमोजिम भएको हो । नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएका गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याँकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने समेतका लागि एवं संविधानको धारा ९७ बमोजिको उद्देश्य प्राप्त गर्न गठन हुने संसदीय समिति लघु संसद  (mini Parliament)  को रुपमा रहने गर्दछन् । यस समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २७ जना माननीय सदस्यहरु रहनु भएको छ । सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई समितिमा सदस्यहरुको हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस समितिको मुख्य कार्यक्षेत्रको रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र यी अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरु रहेका छन । प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री यस समितिको पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।     

 समितिको गठनः 

 

समितिको बैठक, गणपुरक संख्या र निर्णयः

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः

क)   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

ख)   सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

ग)   खानेपानी मन्त्रालय

घ)   सहरी विकास मन्त्रालय

ङ)   राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

समिति सचिवालय :  

श्री ओमबहादुर कार्की​
उपसचिव

श्री दीपाकुमारी दुलाल

शाखा अधिकृत

श्री  समिर गौतम                  
नायव सुब्बा    

श्री  धिरेन्द्र बस्नेत              
खरिदार 

श्री  यमुना वाग्ले
कार्यालय सहयोगी     

सम्पर्क नंं ०१-४२००४१९ऽ०१-४२००१२१
फ्याक्स नंं 

E-mail : bikashsamiti@gmail.com