विकास तथा प्रविधि समिति २०७४

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७९।०५।२६ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९।०५।१२ गते बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९।०५।१२ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. मिति २०७९।०५।०८ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. मिति २०७९।०४।२३ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. मिति २०७९।०४।१२ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. मिति २०७९।०४।११ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. मिति २०७९।०४।०९ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. मिति २०७९।०४।०३ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. मिति २०७९।०३।१० गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. २०७८ फागुन १ गतेदेखि २०७९ असार ९ गतेसम्म समितिका बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिती पढ्नुहोस्
12. मिति २०७९।०२।१७ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
14. मिति २०७९।०२।११ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. मिति २०७८।१२।१३ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. मिति २०७८।११।२७ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. २०७७ असार १ गतेदेखि २०७८ माघ २९ गतेसम्म समितिका बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिती पढ्नुहोस्
18. मदन भण्डारी लोकमार्ग (हेटौँडा-चतारा सडकखण्ड) को स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
19. नारायणघाट-बुटवल सडकखण्डको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
20. कर्णाली करिडोर (खुलालु-लैफु-सलिसल्ला) तथा दार्चुला-टिंकर (कोठधार-टिंकर) सडक खण्ड स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्