विकास तथा प्रविधि समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 मिति २०७७७/०४/०४ गतेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2 मिति २०७७/०३/२५ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3 मिति २०७७/०३/१६ देखि २०७७/०३/१९ सम्मका समितिकाे बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
4 मिति २०७७/०३/१० देखि २०७७/०३/१२ सम्मका समितिकाे बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
5 "सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण" उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
6 खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेकाे विधेयक सम्बन्धमा दफावार छलफल गरी पेश गरेकाे समितिकाे प्रतिवेदन,२०७७ पढ्नुहोस्
7 मिति २०७७/०३/०८ गते बसेकाे बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
8 कर्णाली करिडोर स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
9 मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
10 पोखरा-वेनी-जोमसोम-कोराला सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण, २०७६ पढ्नुहोस्
11 मिति २०७७/०२/३० देखि मिति २०७७/०३/०२ गते सम्मका समितिका बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
12 कमलविनायक-नगरकोट सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन,२०७६ पढ्नुहोस्
13 हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको जनकपुर-जलेश्वर-भिट्ठामोड सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन,२०७६ पढ्नुहोस्
14 मिति २०७७ जेठ २९ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15 मिति २०७६/०८/०६ गतेदेखि मिति २०७७/०२/२१ गतेसम्मका बैठककाे निर्णयहरु पढ्नुहोस्
16 सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
17 २०७६।०८।०५ गतेको समिति बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18 २०७६।०६।०५ गतेको समिति बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19 काठमाडौँ तीनकुने स्थित बाग्मती नदीमा निर्माणाधीन पुलको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
20 हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको जनकपुर-जलेश्वर-भिट्ठामोड सडक खण्डको अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results