विकास तथा प्रविधि समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 मिति २०७७७/०४/०४ गतेको समितिको बैठकको निर्णय
2020-07-21
पढ्नुहोस्
2 मिति २०७७/०३/२५ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय
2020-07-14
पढ्नुहोस्
3 मिति २०७७/०३/१६ देखि २०७७/०३/१९ सम्मका समितिकाे बैठकका निर्णयहरु
2020-07-05
पढ्नुहोस्
4 मिति २०७७/०३/१० देखि २०७७/०३/१२ सम्मका समितिकाे बैठकका निर्णयहरु
2020-07-05
पढ्नुहोस्
5 "सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण" उपसमितिको प्रतिवेदन
2020-06-24
पढ्नुहोस्
6 खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेकाे विधेयक सम्बन्धमा दफावार छलफल गरी पेश गरेकाे समितिकाे प्रतिवेदन,२०७७
2020-06-24
पढ्नुहोस्
7 मिति २०७७/०३/०८ गते बसेकाे बैठककाे निर्णय
2020-06-24
पढ्नुहोस्
8 कर्णाली करिडोर स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६
2020-06-19
पढ्नुहोस्
9 मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६
2020-06-19
पढ्नुहोस्
10 पोखरा-वेनी-जोमसोम-कोराला सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण, २०७६
2020-06-19
पढ्नुहोस्
11 मिति २०७७/०२/३० देखि मिति २०७७/०३/०२ गते सम्मका समितिका बैठकका निर्णयहरु
2020-06-18
पढ्नुहोस्
12 कमलविनायक-नगरकोट सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन,२०७६
2020-06-12
पढ्नुहोस्
13 हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको जनकपुर-जलेश्वर-भिट्ठामोड सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन,२०७६
2020-06-12
पढ्नुहोस्
14 मिति २०७७ जेठ २९ गतेको बैठकको निर्णय
2020-06-12
पढ्नुहोस्
15 मिति २०७६/०८/०६ गतेदेखि मिति २०७७/०२/२१ गतेसम्मका बैठककाे निर्णयहरु
2020-06-09
पढ्नुहोस्
16 सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदन
2019-12-31
पढ्नुहोस्
17 २०७६।०८।०५ गतेको समिति बैठकको निर्णय
2019-12-20
पढ्नुहोस्
18 २०७६।०६।०५ गतेको समिति बैठकको निर्णय
2019-12-20
पढ्नुहोस्
19 काठमाडौँ तीनकुने स्थित बाग्मती नदीमा निर्माणाधीन पुलको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६
2019-11-15
पढ्नुहोस्
20 हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको जनकपुर-जलेश्वर-भिट्ठामोड सडक खण्डको अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६
2019-11-15
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results