शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २०७७।०६।२७ को निर्णय पढ्नुहोस्
2. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २०७७।०६।२६ को निर्णय पढ्नुहोस्
3. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७‍।०६।०८ को निर्णय पढ्नुहोस्
4. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७।०५।०९ को निर्णय पढ्नुहोस्
5. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७।०२।२९ को निर्णय पढ्नुहोस्
6. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७।०४।२३ को निर्णय पढ्नुहोस्
7. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २०७७।०३।१६ को निर्णय पढ्नुहोस्
8. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६।०७७ पढ्नुहोस्
9. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक पढ्नुहोस्
10. १३ औँ साग तयारी अनुगमन तथा निरीक्षण उपसमितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
11. समितिकाे निर्णयहरु (२०७६।३।३ देखि २०७७।०२।१२ सम्म) पढ्नुहोस्
12. सुरेश वाग्ले मेमाेरियल क्यान्सर सेन्टरकाे स्थलगत निरीक्षणकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
13. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयककाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
14. खेलकुद विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयकउपर समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
15. रेडियाेधर्मी पदार्थकाे प्रयाेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयककाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
16. मेडिकल कलेज शुल्क विवाद समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
17. मेडिकल कलेज शुल्क विवाद लगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
18. समितिकाे वार्षिक प्रतिवेदन,२०७५ पढ्नुहोस्