शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २०७७।०६।२७ को निर्णय
2020-11-04
पढ्नुहोस्
2 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २०७७।०६।२६ को निर्णय
2020-11-04
पढ्नुहोस्
3 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७‍।०६।०८ को निर्णय
2020-11-03
पढ्नुहोस्
4 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७।०५।०९ को निर्णय
2020-11-03
पढ्नुहोस्
5 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७।०२।२९ को निर्णय
2020-08-27
पढ्नुहोस्
6 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७।०४।२३ को निर्णय
2020-08-13
पढ्नुहोस्
7 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २०७७।०३।१६ को निर्णय
2020-07-11
पढ्नुहोस्
8 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७
2020-06-04
पढ्नुहोस्
9 मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक
2020-05-28
पढ्नुहोस्
10 १३ औँ साग तयारी अनुगमन तथा निरीक्षण उपसमितिकाे प्रतिवेदन
2020-05-27
पढ्नुहोस्
11 समितिकाे निर्णयहरु (२०७६।३।३ देखि २०७७।०२।१२ सम्म)
2020-05-25
पढ्नुहोस्
12 सुरेश वाग्ले मेमाेरियल क्यान्सर सेन्टरकाे स्थलगत निरीक्षणकाे प्रतिवेदन
2020-03-14
पढ्नुहोस्
13 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयककाे प्रतिवेदन
2020-03-14
पढ्नुहोस्
14 खेलकुद विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयकउपर समितिकाे प्रतिवेदन
2020-03-11
पढ्नुहोस्
15 रेडियाेधर्मी पदार्थकाे प्रयाेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयककाे प्रतिवेदन
2020-02-13
पढ्नुहोस्
16 मेडिकल कलेज शुल्क विवाद समितिकाे प्रतिवेदन
2019-09-28
पढ्नुहोस्
17 मेडिकल कलेज शुल्क विवाद लगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिकाे प्रतिवेदन
2019-09-28
पढ्नुहोस्
18 समितिकाे वार्षिक प्रतिवेदन,२०७५
2019-09-05
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results