उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७७ श्रावण १ देखि असोज मसान्तसम्म गरेका निर्णय तथा निर्देशनहरु।
2020-10-29
पढ्नुहोस्
2 समितिको २०७७/५/२८ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु
2020-09-14
पढ्नुहोस्
3 उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट २०७७ बैशाख १ गते देखि असार मसान्तसम्मको सम्पादित कार्यहरुः
2020-07-14
पढ्नुहोस्
4 मिति २०७७/०३/२९ गते बसेको समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु
2020-07-13
पढ्नुहोस्
5 मिति २०७७।०३।१६ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण
2020-07-03
पढ्नुहोस्
6 मिति २०७७।०३।०३.७ र ८ गते बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु
2020-07-01
पढ्नुहोस्
7 मिति २०७७।०३।०८ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण
2020-06-24
पढ्नुहोस्
8 मिति २०७७।०३।०७ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण
2020-06-24
पढ्नुहोस्
9 मिति २०७७।०३।०३ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण
2020-06-24
पढ्नुहोस्
10 समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६
2019-11-01
पढ्नुहोस्
11 आ.व २०७५/७६ मा समितिबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यहरु
2019-09-01
पढ्नुहोस्
12 विरगञ्ज महानगरपालिका स्थित मासुजन्य तथा हड्डी प्रशोधन उद्योग र सप्तरी जिल्लाको राजविराज स्थित विभिन्न उद्योगहरुको वस्तु स्थिति सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन २०७५
2019-08-28
पढ्नुहोस्
13 उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलार्इ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि समितिको प्रतिवेदन
2018-09-17
पढ्नुहोस्
14 रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि समितिको प्रतिवेदन
2018-09-16
पढ्नुहोस्
15 नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४
2017-09-10
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results