अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ५०औं बैठक(२०७७/०६/१८ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
2. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ४९औं बैठक(२०७७/०६/१५ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
3. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ४८औं बैठक(२०७७/०४/११ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
4. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ४७औं बैठक(२०७७/०४/०८ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
5. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ४६औं बैठक(२०७७/०३/१९ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
6. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ४५औं बैठक(२०७७/०३/१६ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
7. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ४३‍औं बैठक(२०७७/०३/११ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
8. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ४४औं बैठक(२०७७/०३/१४ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
9. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका बैठक तथा निर्णयहरु (२०७६ असार - २०७७ जेठ / बैठक संख्या: २४-४२) पढ्नुहोस्
10. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका बैठक तथा निर्णयहरु (२०७५ साउन - २०७६ जेठ / बैठक संख्या: १-२३) पढ्नुहोस्
11. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ (२०७६ असार - २०७७ जेठ) पढ्नुहोस्
12. नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ (न्यारोबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा) पढ्नुहोस्
13. नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
14. राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धी प्रतिवेदन,२०७५ पढ्नुहोस्
15. भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या सम्बोधन सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन, २०७५ पढ्नुहोस्
16. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन २०७५ पढ्नुहोस्
17. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ पढ्नुहोस्
18. तारागाउँ बिकास समिति अध्ययन अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७५ पढ्नुहोस्