कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. सुर्खेत, मुगु र जुम्ला जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
2. रौतहट र धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिको स्थलगत अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
3. समितिको ५० औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिको ४९ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको ४८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको ४७ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको ४६ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको ४५ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिको ४४ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको ४३ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिको ४२ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको ४१ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको ४० औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको ३९ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिको ३८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिको ३७ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको ३६ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको ३५ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिको ३४ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. समितिको ३३ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्