संसदीय सुनुवाई समिति

क्र स शीर्षक
1. समितिको उजुरी सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. समितिको सूचना पढ्नुहोस्
3. समितिको बाउन्नौ बै‌ठक (२०७६/०९/०८) प्रस्तावित न्याय परिषदका सदस्य सम्बन्धमा उजुरी सम्बन्धि सुचना। पढ्नुहोस्
4. समितिकाे उन्पचासौँ र पचासौँ बैठक (२०७६।०३।२३)काे सूचना पढ्नुहोस्
5. विभिन्न मुलुकको राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना पढ्नुहोस्
6. समितिकाे अठ्चालिसाैँ बैठक (२०७६।०३।०३)काे सूचना पढ्नुहोस्
7. समितिकाे सठ्चालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०५) काे सूचना पढ्नुहोस्
8. समितिकाे पैतालीसाैँ र छयालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०४) काे सूचना पढ्नुहोस्
9. समितिकाे चाैवालीसाैँ बैठक (२०७६।०१।०३) काे सूचना पढ्नुहोस्
10. सर्वाेच्च अदालतकाे न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना पढ्नुहोस्
11. समितिकाे त्रिचालीसाैँ बैठक (२०७५।१२।२१)काे सूचना पढ्नुहोस्
12. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र समावेशी आयाेगकाे सदस्य पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना पढ्नुहोस्
13. समितिकाे बयालिसाैँ बैठक (२०७५।१२।१९)काे सूचना पढ्नुहोस्
14. समितिकाे एकचालीसाैँ बैठक (२०७५।१२।१४)काे सूचना पढ्नुहोस्
15. समितिकाे चालीसाैँ बैठक (२०७५।११।२१)काे सूचना पढ्नुहोस्
16. समितिकाे उनान्चालीसाैँ बैठक (२०७५।११।१४)काे सूचना पढ्नुहोस्
17. समितिकाे अठतीसाै बैठक (२०७५।११।१२)काे सूचना पढ्नुहोस्
18. समितिकाे सैतीसाै बैठक (२०७५।११।०७)काे सूचना पढ्नुहोस्
19. समितिकाे पैतीसाै‌ बैठक (२०७५।१०।०५)काे सूचना पढ्नुहोस्
20. समितिकाे पैतीसाै बैठक (२०७५।११।०५)काे सूचना पढ्नुहोस्

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...