संसदीय सुनुवाई समिति

क्र स शीर्षक
1. समितिकाे चाैतीसाै बैठक (२०७५।१०।२४)काे सूचना पढ्नुहोस्
2. समितिकाे तेत्तिसाैँ बैठक (२०७५।१०।२०)काे सूचना पढ्नुहोस्
3. समितिकाे एकतीसाै बैठक (२०७५।१०।१४)काे सूचना पढ्नुहोस्
4. समितिकाे तीसाै बैठक (२०७५।१०।०८)काे सूचना पढ्नुहोस्
5. सं.रा.स‌ं.को स्थाइ प्रतिनिधि पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना पढ्नुहोस्
6. समितिकाेअठ्ठाइसौँ बैठक (२०७५।१०।०३)काे सूचना पढ्नुहोस्
7. विभिन्न मुलुकको राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना पढ्नुहोस्
8. समितिकाे सत्ताइसाै बैठक (२०७५।०९।१८) काे सूचना पढ्नुहोस्
9. समितिकाे छब्बीसाै बैठक (२०७५।०९।१७)काे सूचना पढ्नुहोस्
10. समितिकाे पच्चीसाै बैठक (२०७५।०९।१५)काे सूचना पढ्नुहोस्
11. समितिकाे चाैबिसाै बैठक (२०७५।०९।१३)काे सूचना पढ्नुहोस्
12. समितिकाे तेइसाै‌ बैठक (२०७५।०९।१२)काे सूचना पढ्नुहोस्
13. सर्वाेच्च अदालतकाे प्रधान न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना पढ्नुहोस्
14. समितिकाे बाइसाै बैठक (२०७५।०९।०१)काे सूचना पढ्नुहोस्
15. समितिकाे एकाइसाै बैठक (२०७५।०८।२३)काे सूचना पढ्नुहोस्
16. समितिकाे बिसाै बैठक (२०७५।०८।२१)काे सूचना पढ्नुहोस्
17. समितिकाे उन्नाइसाै‍ बैठक (२०७५।०८।१९)काे सूचना पढ्नुहोस्
18. विभिन्न मुलुकको राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना पढ्नुहोस्
19. समितिकाे अठाराै बैठक (२०७५।०८।०५)काे सूचना पढ्नुहोस्
20. समितिकाे सत्राै‌ बैठक (२०७५।०६।७)काे सूचना पढ्नुहोस्

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...