सार्वजनिक लेखा समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. सार्वजनिक लेखा समितिको एक्काइसौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
2. समितिको मिति २०७८-११-२० मा बसेको ५७औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
3. सालेस बैठक संख्या ५७ मिति २०७८-११-२० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
4. बेरुजु छलफल उपसमितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरुको अद्यावधिक मन्त्रालयगत विवरण पढ्नुहोस्
5. सालेस बैठक संख्या ५६ मिति २०७८-०९-२५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
6. सालेस बैठक संख्या ५५ मिति २०७८-०९-२० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
7. समितिको मिति २०७८-०९-२५ मा बसेको ५६औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
8. समितिको मिति २०७८-०९-२० मा बसेको ५५औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
9. सालेस बैठक संख्या ५४ मिति २०७८-०६-२४ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
10. सालेसमा हाल कायम रहनु भएका सदस्यहरुको अपडेटेड नामावली विवरण पढ्नुहोस्
11. समितिको मिति २०७८-०६-२४ मा बसेको ५४औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
12. सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
13. सालेस बैठक संख्या ५३ मिति २०७७-१२-२२ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
14. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको वक्यौता सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ पढ्नुहोस्
15. समितिको मिति २०७७-१२-२२ मा बसेको ५३औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
16. सालेस बैठक संख्या ५२ मिति २०७७-१२-१९ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
17. समितिको मिति २०७७-१२-१९ मा बसेको ५२औ बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
18. सालेस बैठक संख्या ५१ मिति २०७७-०९-०३ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
19. सालेस बैठक संख्या ५० मिति २०७७-०९-०२ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
20. समितिको मिति २०७७-०९-०३ मा बसेको ५१औ बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्