सार्वजनिक लेखा समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिको मिति २०७८-०६-२४ मा बसेको ५४औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
2. सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
3. सालेस बैठक संख्या ५३ मिति २०७७-१२-२२ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
4. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको वक्यौता सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ पढ्नुहोस्
5. समितिको मिति २०७७-१२-२२ मा बसेको ५३औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
6. सालेस बैठक संख्या ५२ मिति २०७७-१२-१९ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
7. समितिको मिति २०७७-१२-१९ मा बसेको ५२औ बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
8. सालेस बैठक संख्या ५१ मिति २०७७-०९-०३ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
9. सालेस बैठक संख्या ५० मिति २०७७-०९-०२ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
10. समितिको मिति २०७७-०९-०३ मा बसेको ५१औ बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
11. समितिको मिति २०७७-०९-०२ मा बसेको ५०औ बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
12. समितिको मिति २०७७-०६-०८ मा बसेको ४९औ बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
13. सालेस बैठक संख्या ४९ मिति २०७७-०६-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
14. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन २०७७ पढ्नुहोस्
15. सालेस बैठक संख्या ४८ मिति २०७७-०३-३० को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
16. सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५/०४/२१ देखि २०७७/०३/३१ सम्म भएका समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरणहरु पढ्नुहोस्
17. सालेस बैठक संख्या ४७ मिति २०७७-०३-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
18. सालेस बैठक संख्या ४६ मिति २०७७-०३-०५ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
19. सालेस बैठक संख्या ४५ मिति २०७६-११-३० को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
20. सालेस बैठक संख्या ४४ मिति २०७६-११-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्