राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०८० साल माघ २८ गते बसेको समितिको तेइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. मिति २०८० साल माघ २३ गते बसेको समितिको बाइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. मिति २०८० साल माघ १८ गते बसेको समितिको एक्काइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. मिति २०८० साल माघ १७ गते बसेको समिति बिसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. मिति २०८० साल माघ १४ गते बसेको समितिको उन्नाइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. मिति २०८० साल माघ ०७ गते बसेको समितिको अठारौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. मिति २०८० साल पुष २६ गते बसेको समितिको सत्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. मिति २०८० साल पुष २४ गते बसेको समितिको सोह्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. मिति २०८० साल पुष २३ गते बसेको समितिको पन्ध्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. मिति २०८० साल पुष २२ गते बसेको समितिको चौधौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. मिति २०८० साल पुष २० गते बसेको समितिको तेह्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. मिति २०८० साल पुष १६ गते बसेको समितिको बाह्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. मिति २०८० साल पुष ०४ गते बसेको समितिको एघारौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. मिति २०८० साल पुष ०३ गते बसेको समितिको दशौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. मिति २०८० साल मंसिर २२ गते बसेको समितिको नवौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएको भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र अनुगमन भ्रमणको संक्षिप्त प्रतिवेदन, २०८० पढ्नुहोस्
17. मिति २०८० कात्तिक १५ गते बसेको समितिको आठौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. मिति २०८० असोज २४ गते बसेको समितिको सातौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. मिति २०८० असोज ७ गते बसेको समितिको छैठौं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. मिति २०८० असोज ४ गते बसेको समितिको पाँचौं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्