राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स शीर्षक
1 - प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १०१ औ बैठक २०७६।०३।१७ गते विहान ११:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-07-01
पढ्नुहोस्
2 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १०० औ बैठक २०७६/०३/१५ गते विहान ११:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-06-30
पढ्नुहोस्
3 प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९९ औ बैठक २०७६।०३।१२ गते विहान ८ः३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-06-26
पढ्नुहोस्
4 - सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९८ औ बैठक २०७६/०३/११ गते विहान ८:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-06-25
पढ्नुहोस्
5 प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९७ औ बैठक २०७६।०३।१० गते विहान ८ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-06-24
पढ्नुहोस्
6 सर्लाही घटना र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९६ औ बैठक २०७६।०३।०९ गते विहान ८ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-06-23
पढ्नुहोस्
7 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९४ औ बैठक २०७६/०३/०६ गते विहान ८:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-06-20
पढ्नुहोस्
8 लोक सेवा आयोगद्धारा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी हालै प्रकाशित विज्ञापनको सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९३ औ बैठक २०७६/०२/२७ गते विहान ८:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईछ ।
2019-06-10
पढ्नुहोस्
9 लोक सेवा आयोगद्धारा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी हालै प्रकाशित विज्ञापनको सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९२ औ बैठक २०७६/०२/२४ गते बेलुका ५‍‍:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईछ ।
2019-06-07
पढ्नुहोस्
10 लोक सेवा आयोगद्धारा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी हालै प्रकाशित विज्ञापनको सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९१ औ बैठक २०७६/०२/२४ गते विहान ८ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईछ ।
2019-06-07
पढ्नुहोस्
11 लोक सेवा आयोगद्धारा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी हालै प्रकाशित विज्ञापनको सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसगँ छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ९० औ बैठक २०७६/०२/२२ गते विहान ८ः३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईछ ।
2019-06-05
पढ्नुहोस्
12 हालसालै लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन बारे आयोगसँग छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशाासन समितिको ८९ औ बैठक २०७६/०२/२० गते विहान ८ः३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
2019-06-02
पढ्नुहोस्
13 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ८८ औ बैठक २०७६/०२/१९ गते विहान ८:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-06-01
पढ्नुहोस्
14 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ८७ औ बैठक २०७६/०२/१७ गते विहान ११:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-05-31
पढ्नुहोस्
15 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ८६ औ बैठक २०७६/०२/१४ गते दिनको १२:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-05-28
पढ्नुहोस्
16 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ८३ औ बैठक २०७६/०२/०७ गते दिनको १०:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-05-21
पढ्नुहोस्
17 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ८२ औ बैठक २०७६/०२/०३ गते दिनको १२:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-05-17
पढ्नुहोस्
18 बारा पर्सा लगायतका जिल्लामा हालै गरिएको स्थलगत अनुगमन बारे सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आगामी ७५औं बैठक २०७६/०१/१७ गते दिनको ३ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-04-30
पढ्नुहोस्
19 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आगामी(६७ ‍औं) बैठक २०७५/१२/०७ गते बिहान ११:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-03-19
पढ्नुहोस्
20 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आगामी(६५ ‍औं) बैठक २०७५/१२/०१ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-03-14
पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 6 results