महिला तथा सामाजिक मामिला समिति

क्र स शीर्षक
1. २०८० कार्तिक १५ गते बुधबार बस्ने समितिको १६ औ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
2. २०८० असोज २४ गते बुधबार बस्ने समितिको १५ औ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
3. २०८० असोज २२ गते सोमबार बस्ने समितिको चौधौ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
4. २०८० असोज ०४ गते बिहीबार बस्ने समितिको तेह्रौं बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
5. २०८० भदौ १७ गते आइतबार बस्ने समितिको बाह्रौं बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
6. २०८० भदौ ११ गते सोमबार बस्ने समितिको एघारौ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
7. मिति २०८० साउन १४ गते आइतबार बस्‍ने समितिको दशौँ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
8. मिति २०८० साउन ०१ गते सोमबार बस्ने समितिको नवौँ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
9. २०८० असार २६ गते मगंलबार बस्ने समितिको आठौं बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
10. २०८० असार २१ गते बिहीबार बस्ने समितिको सातौँ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
11. २०८० असार १४ गते बिहीबार बस्ने समितिको सातौँ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
12. २०८० असार ०७ गते बिहीबार बस्ने समितिको छैठौँ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
13. २०८० जेठ ३१ गते बुधबार बस्ने समितिको पाँचौँ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
14. २०८० जेठ ३० गते मंगलबार बस्ने समितिको चौथो बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
15. २०८० जेठ १९ गते शुक्रबार बस्ने समितिको तेस्रो बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
16. महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मिति २०८०/०२/१६ गतेको बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्