संघीय स‌ंसदको स‌ंयुक्त बैठक 

अधिवेशनः छैठौं

बैठक मितिः २०७७ जेठ २ गते शुक्रबार

समयः दिनको ४ः०० बजे