राष्ट्रिय सभाको बैठक २०७८ साउन ८ गतेअधिवेशनः नवौँ

बैठक मितिः २०७८ साउन ८ गते शुक्रबार

समयः दिनको १ः०० बजे