राष्ट्रिय सभा

विधायन व्यवस्थापन समिति


बैठक सम्बन्धि सुचना 2078/05/31


मिति : २०७८, भाद्र ३१

समय : बिहान ११ : ३० बजे

स्थान : समितिको बैठक कक्ष, विधायन व्यवस्थापन समिति , राष्ट्रिय सभा


कार्यसूची : १. विधायिकि खुलापन- लोकत्रन्त्र मेलाको पूर्व तयारी सम्बन्धमा छलफल ।
२. विविध