प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः नवौं

बैठक मितिः २०७८ असोज ११ गते सोमबार

समयः दिनको २ः०० बजे