प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः नवौं

बैठक मितिः २०७८ असोज १४ गते बिहीबार

समयः दिनको १ः०० बजे