प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः नवौं

बैठक मितिः २०७८ असोज १९ गते मंगलबार

समयः दिनको १ः०० बजे