प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः नवौं

बैठक मितिः २०७८ असोज २२ गते शुक्रवार

समयः दिनको १ः०० बजे