प्रतिनिधि सभा

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति


मिति २०८० साल चैत २२ गते बिहीबार बस्‍ने समितिको २४ औँ बैठकको सूचना ।


                                                                                                                           सूचना
 
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।
 
बैठकको कार्यसूचीः
UN CEDAW Committee ले नेपाल सरकारलाई जारी गरेको List of Issues (विषय सूची) मध्ये देहाय बमोजिमका विषयमा छलफलः

  1. मानव बेचबिखन सम्बन्धी र
  2. लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी ।
बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/१२/२२  गते बिहीबार,
समय: दिनको २ : ०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार।