राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख १६ गते सोमबार अपरान्ह ४:०० बजे । राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख १६ गते सोमबार अपरान्ह ४:०० बजे ।