नाम: अधि राज राई
उमेर: 43 बर्ष
बिस्तृत विवरण
उपसचिव