संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको २०७८ भदौ २५ गते बसेको बैठक


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको मिति २०७८ भदौ २५ गते बसेको बैठकका केही तस्बिरहरु । २०७८ भदौ २५