संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको बैठक, २०७८ फागुन ६ गते शुक्रबार


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको बैठक, २०७८ फागुन ६ गते शुक्रबार