आ. ब. २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश


संघीय संसद, अधिवेशन २०७९, संयुक्त बैठक । बैठक संख्या २ । मा. अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आ. ब. २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ( बजेट) पेश ।२ ०७९ जेठ १५