विभिन्न मुलुकको राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा उजुरीकाे लागि सूचना

प्रकाशित मिति: 2019-06-20


सूचना ambsdr.pdf