मिति २०७७।०२।२२ गते बिहीबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2020-06-03


सूचना !

यस समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

मितिः २०७७।०२।२२ गते बिहीबार,

समयःविहान  ११:०० बजे,

स्थानः समिति सभाकक्ष, सिंहदरवार।

कार्यसूची:

१. खाद्यन्न एवं तरकारीको उत्पादन तथा आयात र खाद्य संचितीको अवस्था सम्बन्धमा,

२. विविध ।

 

Krishi_Notice.pdf