मिति २०७७।०२।२९ गते बिहीबार दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2020-06-10


सूचना !

यस समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

मितिः २०७७।०२।२९ गते बिहीबार,

समयःदिनको  १:०० बजे,

स्थानः समिति सभाकक्ष, सिंहदरवार।

कार्यसूची:

१. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल,

२. विविध ।

 

Krishi Samiti_Notice.pdf