समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: 2020-06-17


छलफलको विषयः- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको टुंगोमा पुर्‍याउन बाँकी विषयमाथि छलफल ।

मितिः- २०७७।०३।०३ गते, बुधबार,

समयः-  दिनको २:०० बजे,

स्थानः- काठघर नं. २  को सभाकक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौं ।